ចំណុច​សំខាន់៖

Create story

១. ផ្ដល់​​នូវ​ការ​យល់​ដឹង អំពី​​ព័ត៌មាន​សេដ្ឋកិច្ច រួម​ទាំង​ការ​អភិវឌ្ឍ​សង្គម​

២. ផ្ដល់​នូវ​កន្លែង​ប្រឹក្សា ស្វែង​រក​ព័ត៌មាន​អំពី អាជីវកម្ម​​ប្រកប​ដោយ​គុណភាព​

៣. គាំទ្រ​ដល់​ការ​ស្រាវជ្រាវ​ ព័ត៌មាន​បែប​ស៊ើប​អង្កេត​ និង​ស៊ីជម្រៅ និង​ផ្សព្វផ្សាយ​ ដើម្បី​រក​ដំណោះ​​ស្រាយ ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍ​អាជីវកម្ម​ និង​ពាណិជ្ចកម្ម​កម្ពុជា

Connect brand

១. ការ​បង្កើត​​​បណ្ដាញ​​​កាន់​តែ​ច្រើន

២. មាន​អំណាច​​ ក្នុង​ការ​ចរចា (តាម​រយៈ​ការ​សរសេរ​ព័ត៌មាន​​) ​នៅ​ក្នុង​​ដំណើរ​ការ​​អាជីវកម្ម​របស់​ខ្លួន

៣. ​ប្រើ​ជា​មជ្ឍមណ្ឌល​ស្វែង​រក​ព័ត៌មាន ដើម្បី​គាំទ្រ​ដល់ការ​នាំ​ចេញ​ ផលិតផល​របស់​ខ្លួន​

៤. គាំទ្រ​ដល់​ ការ​ស្រាវជ្រាវ​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន​ (Research and Development)​ to business need and target customers

ECOPEDIA is a premier economic media resource hub for professionals and executives working, living and investing in Cambodia. With 18 content related business and Cambodia’s economy, ECOPEDIA provides the comprehensive economic news sites in Cambodia and is most sought after by advertisers.

From affluent consumers to influential business decision-makers, ECOPEDIA has an array of successful case studies showing how you can address and engage with hard-to-reach audiences. We deliver thought that counts across all parts of our business. We are a truly team of strategists, writers, editors, researchers, designers, and creatives. Additionally, ECOPEDIA is multi-media company that inspires and connects with the most influential business and audiences by creating the highly original communication program through connect thinking between insights, digital contents, live experience and distribution.


អំពីយើង

អ៊ីកូភីឌៀ (ECOPEDIA) ជា​គេហទំព័រ​ព័ត៌មាន​សេដ្ឋកិច្ច​តែ​មួយ​គត់​ ដែល​​ ​ផ្ដោ​ត​សំខាន់​លើ​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច​ ពាណិជ្ចកម្ម និង​​ដំណើរ​ការ​អភវិឌ្ឍ​អាជីវកម្ម នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា។

អ៊ីកូភីឌៀ ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​​សេដ្ឋកិច្ច​​សម្រាប់​ ពលរដ្ឋ​និង​វិស័យ​ឯកជន ​ប្រើប្រាស់ ដើម្បី​ឈាន​ដល់​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​ដ៏​ត្រឹម​ត្រូវ​ ក្នុង​ជីវភាព​ប្រចាំ​ថ្ងៃ ។


ទំនាក់ទំនងយើង

087 21 29 26


Contact to Listing Owner

Captcha Code