ការ​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ របស់​​ ECOPEDIA ​(ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា)

ការ​រាយការណ៍​ព័ត៌មានទាំង​ឡាយ ដែលផ្សពផ្សាយ​នៅ​ក្នុ​ងគេ​ហទំព័រ​ ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា (ECOPEDIA) បា​ន​មក​ពី មូលដ្ឋាន​ស្រាវជ្រាវ​​ព័ត៌មាន​​ និង​ដៃ​គូរ ដែល​ចូល​រួម​ពី​ វិស័យ​ឯកជន ដើម្បី​ផ្ដល់ព័ត៌មាន​ទៅ កាន់​ប្រជាជន​នូវ​ជម្រើស​សេវាកម្ម​ ការ​អប់រំ និង​និន្នាការ​នៃ​ការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ។

ECOPEDIA ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ ផ្ដោត​សំខាន់​លើ ព័ត៌មាន​សហគ្រាស​ អាជីវកម្ម ការ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​បង្កើត​ជំនួញ ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​សង្គម ដើម្បី​ចូល​រួម​ចំណែក​ ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​បាន​ដឹង​ និង​ចេះ​ប្រើប្រាស់ ព័ត៌មាន​​​សេដ្ឋកិច្ច​ ឲ្យ​កាន់​តែ​ទូលំទូលាយ។

ការបង្ហាញ​ផ្ទាំង​ផ្សាយ​ពាណិជ្ចកម្ម​

​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​នេះ​ ម្តងម្កាល យើងរំលេចនូវផលិតផលនិងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលអាចជួយអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តឆ្លាតវៃជាមួយលុយរបស់​ម្ចាស់​ក្រុមហ៊ុន​នានា​។ ECOPEDIA មិនផ្តល់ដំបូន្មានវិនិយោគឬលើកទឹកចិត្តអ្នកឱ្យអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រវិនិយោគជាក់លាក់ទេ ប៉ុន្តែ​គឺ​ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​ នូវ​​អ្វីដែលអ្នក​ត្រូវ​ការ​ ហើយ​​សំរេចចិត្តធ្វើជាមួយលុយរបស់អ្នកជា​ច្រើន​ស្រប​ពេល អ្នក​ទទួល​បាន​​ព័ត៌មាន​ច្រើន​បំផុត​ និង​ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​ដល់​ គោល​ដៅ​ចុង​ក្រោយ​ ឬ​ដល​ដៃ​អតិថិជន​។​

សកម្មភាព​សំខាន់​ៗ គឺ​​ផ្អែក​ការ​ចូល​រួម​របស់​វិស័យ​ឯកជន ក្នុ​ងការ​ផលិត​ព័ត៌មាន​ និង ជំរុញ​​​ការ​ប្រើប្រាស់​ព័ត៌មាន​។ ​ការ​រួម​ចំណែក​ ពី​ដៃគូពាណិជ្ជកម្មនឹង​ជួយ​ផលិតផលឬសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុឲ្យ​កាន់​តែ​ច្រើន ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ប្រើប្រាស់​ និង​អនុវត្តន៍​។

ECOPEDIA មានគោលបំណងបង្ហាញពីផលិតផលនិងសេវាកម្ម តាម​រយៈ​ការ​បង្កើត​ អត្ថបទ​និង​វីដេអូ​​បែប​​អាជីវកម្ម ក្នុង​ន័យ​ការ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ចកម្ម និង​ការ​ប្រើប្រាស់​ព័ត៌មាន​​អាជីវកម្ម​ របស់​សហគ្រាស់​នីមួយ​ៗ ។

ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ៖ ថ្ងៃទី ធ្នូ ឆ្នាំ​២០២០​ យើងសូមស្វាគមន៍ចំពោះមតិរបស់អ្នក! 

បើ​អ្នក​ចង់​​ដឹងឬចាប់អារម្មណ៍ សូម​​ទាក់ទង ០៨៧ ២១២ ៩២៦


អំពីយើង

អ៊ីកូភីឌៀ (ECOPEDIA) ជា​គេហទំព័រ​ព័ត៌មាន​សេដ្ឋកិច្ច​តែ​មួយ​គត់​ ដែល​​ ​ផ្ដោ​ត​សំខាន់​លើ​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច​ ពាណិជ្ចកម្ម និង​​ដំណើរ​ការ​អភវិឌ្ឍ​អាជីវកម្ម នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា។

អ៊ីកូភីឌៀ ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​​សេដ្ឋកិច្ច​​សម្រាប់​ ពលរដ្ឋ​និង​វិស័យ​ឯកជន ​ប្រើប្រាស់ ដើម្បី​ឈាន​ដល់​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​ដ៏​ត្រឹម​ត្រូវ​ ក្នុង​ជីវភាព​ប្រចាំ​ថ្ងៃ ។


ទំនាក់ទំនងយើង

087 21 29 26


Contact to Listing Owner

Captcha Code