តើ​គ្រូជោគជ័យ​ជួយ​អាជីវកម្ម​យើង​បា​ន​កម្រិត​ណា?​

November 24, 2022
គ្រូបង្វឹកជំនួញ បានក្លាយជាប្រភពកាន់តែច្រើន ទាក់ទងនឹងការផ្តល់ប្រឹក្សាណែនាំដែល មានឥទ្ធិពល  របស់អ្នកដឹកនាំបុគ្គលម្នាក់ៗនិងតាមរយៈការពង្រីក - ស្ថាប័នរបស់ពួកគេ។

ការពិចារណាសំខាន់ៗចំនួន ៧ ក្នុងការស្វែងរកគ្រូបង្វឹកអាជីវកម្មត្រឹមត្រូវ

១. ចំណេះដឹងឧស្សាហកម្ម

២. ជំនាញ

៣.  វប្បធម៌ និង តម្លៃ

៤. គំនិត​ថ្មីដែល​ពួក​គេ​មាន​

៥. ការ​បង្ហាញ​​​ភស្តុតាង និង​​លទ្ធផល

៦. ឯកសារយោងឧស្សាហកម្ម

៧. ចំណេះដឹង​លើ​ផ្នែក​ រូបិយប័ណ្ណ

គ្រូបង្វឹកដែលគួរអោយទុកចិត្តគួរតែយល់និងអាចផ្តល់យោបល់ដោយផ្ទាល់លើសកម្មភាពថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធ និង​ផ្លាស់ប្តូរច្បាប់ ការផ្លាស់ប្តូរទីផ្សារ  ការ​ផ្លាស់​ប្ដូរ លក្ខណៈ​​ប្រជាសាស្ត្រឬការលក់ឧស្សាហកម្មនិងលំនាំទិញ​ជា​ដើម។​

គ្រូបង្វឹកជំនួញ បានក្លាយជាប្រភពកាន់តែច្រើន ទាក់ទងនឹងការផ្តល់ប្រឹក្សាណែនាំដែល មានឥទ្ធិពល  របស់អ្នកដឹកនាំបុគ្គលម្នាក់ៗនិងតាមរយៈការពង្រីក – ស្ថាប័នរបស់ពួកគេ។ ការស្វែងរកដៃគូ​អាជីវកម្មរបស់អ្នក ទាមទារ​អោយ​មាន​យុទ្ធសាស្ត្រ​មួយ​ដែល​មាន​ភាព​ឧស្សាហ៍​ព្យាយាម​ដូច​គ្នា ទៅ​និង​ ការស្វែងរកបុគ្គលិកឆ្នើម​និង​ សំខាន់​សម្រាប់​ក្រុមហ៊ុន​​ដែរ​។ នេះគឺជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យមួយចំនួន សម្រាប់​ការ​ពិចារណ៖

១. ចំណេះដឹងឧស្សាហកម្ម

បើ​នរណា​ម្នាក់ មាន​ចំណេះ​ដឹង​ច្បាស់​ លើ​ឧស្សាហកម្ម​មួយ​ដែល​អាជីវម្ម​កំពុង​បង្កើត គឺ​ជា​ការ​បង្ហាញ​អំពី​ កត្តា​កំណត់​ភាព​ជោគជ័យ​ រួច​ទៅ​ហើយ​។ ចំណេះ​ដឹង​នោះ គឺ​រួម​បញ្ជូលទាំង​កត្តា​ខាង​ក្នុង​និង​ខាង​ក្រៅ  ដែល​មាន​ឥទ្ធិពល​ដោយ​ផ្ទាល់​និង​ដោយ​ប្រយោល​ លើ​ភាពជា​ដៃ​គូរ​អាជីវកម្ម​របស់​យើង។​

២. ជំនាញ

នៅ​លើ​ពិភពលោក​យើង​នេះ គឺ​មិ​ន​អាច​ សន្មតថាបុគ្គល​ម្នាក់ នឹងមានជំនាញជ្រៅជ្រះលើគ្រប់វិស័យ​នោះ​ទេ​។ ​អ្នកជំនាញ ជា​ទូទៅ​មាន​ទៅ​តាម​ផ្នែក​នីមួយៗ ដូចជា ការលក់​និងទីផ្សារ ប្រតិបត្តិការ​ឬ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ជា​ដើម​។ ហើយ​ការ​ជ្រើស​រើស មនុស្ស​​ជំនាញ​តាម​ប្រភេទ​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ការ​ អាច​ជំរុញ​ គំនិត​​អាជិវកម្ម​ឲ្យ​មាន​ភាព​ឆ្លាត​វៃ និង​មាន​ភាព​ប្រកួត​ប្រជែង​ខ្ពស់​។​

៣.  វប្បធម៌ និង តម្លៃ

ចំណុច​នេះ ទាក់ទង​និង​ការ​បង្កើត ទំនុក​ទុកចិត្តនិង​ការ​បង្កើតទំនាក់ទំនង ​​ដោយ​ផ្ទាល់ លើ​ឥរិយាបថនៅក្នុងអង្គភាព​ ឬ​នៅក្នុង​អាជីវកម្ម​ ។ ​បុគ្គលិក​លក្ខណៈ​ស្រដៀង​គ្នា អាច​ចំណុច​ខ្លាំង​សម្រាប់​ការ​ចាប់​ផ្ដើម​អាជីវកម្ម ប៉ុន្តែ​បើ​មាន​គម្លាត​កាន់​តែ​ធំ អាច​ក្លាយ​ជា​បញ្ហា​ប្រឈម​មុខ​ដាក់​គ្នា​ នៅពេល​ខាង​មុខ។​

៤. គំនិត​ថ្មីដែល​ពួក​គេ​មាន​

​គ្រូបង្វឹកអាជីវកម្មម្នាក់អាចមានចំណុចខ្លាំងជាច្រើន ដែល​អាច​ ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​ តម្រូវការរបស់អង្គភាពអ្នក។ ឧទាហរណ៍​តើពួកគេមានសមត្ថភាពមើលឃើញគម្លាតរវាងអ្វីដែលកំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្ននិងកន្លែង​ដែល​គួរ​ធ្វើ​ នៅពេល​ខា​ង​មុខ​ឬទេ​? តើពួកគេអាចយល់ពីអ្វីដែលត្រូវបានចែករំលែក និង​ យល់​ពីអ្វីដែល ចាំបាច់ដើម្បីបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរ​ លើ​ដំណើរ​ការ​ក្រុមហ៊ុន​ឬទេ។

៥. ការ​បង្ហាញ​​​ភស្តុតាង និង​​លទ្ធផល

គ្រូបង្វឹកអាជីវកម្មដែលគួរឱ្យទុកចិត្តបាន នឹង​និយាយអំពីលទ្ធផលជាក់ស្តែង។ ពួក​គេ​នឹង​​បង្ហាញ​លទ្ធផល​លើ​ការងារ​របស់​ពួក​គេ ដូច​ជា​ ការ​បង្ហាញ​លទ្ធផល​លើ​​ ការលក់​​ឲ្យ​កាន់​តែ​ច្រើន​  រួម​ទាំង​ការ​បង្ហាញ​អំពី ការ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ លើ​ការចូលរួមរបស់ក្រុមក្នុងភាពជោគជ័យនៃអង្គភាព​ជា​ដើម ។

៦. ឯកសារយោងឧស្សាហកម្ម

ឯកសារ​សម្ព័ន្ធភាពពីមុនដែលអាចទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងការផ្តោតអារម្មណ៍របស់អ្នក​និង​​បង្ហាញ​ពី ភាព​អាចទុកចិត្តបាន។ ផ្តល់អាទិភាពដល់ព័ត៌មានណាមួយដែលបង្ហាញពីទស្សនៈនិងភាពជឿជាក់ដូចជាការនិយាយទាក់ទងជាមួយក្រុមឧស្សាហកម្ម ។

៧. ចំណេះដឹង​លើ​ផ្នែក​ រូបិយប័ណ្ណ

ពិភព​ជំនួញ​ ត្រូវ​សម្រប​ខ្លួន ឬ​ត្រូវ​មាន​ការ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ឥត​ឈប់​ឈរ អំពី​កម្លាំង និង​ឱកាស​ទីផ្សារថ្មី។ បើ​គ្មាន​ការ​យល់​ដឹង​អំពី ចំណេះ​ដឹង​ទាំងនោះ​ទេ នោះ​អាជីវកម្ម​នឹង​ ឈាន​ទៅ​រក​ ការ​ធ្លាក់​ចុះ​និង​បរាជ័យ។  ​គ្រូបង្វឹកដែលគួរអោយទុកចិត្តគួរតែយល់និងអាចផ្តល់យោបល់ដោយផ្ទាល់លើសកម្មភាពថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធ និង​ផ្លាស់ប្តូរច្បាប់ ការផ្លាស់ប្តូរទីផ្សារ  ការ​ផ្លាស់​ប្ដូរ លក្ខណៈ​​ប្រជាសាស្ត្រឬការលក់ឧស្សាហកម្មនិងលំនាំទិញ​ជា​ដើម៕


អំពីអេកូផេឌារ

ជា​គេហទំព័រ​ព័ត៌មាន​សេដ្ឋកិច្ច​ឈានមុខគេតែ​មួយ​គត់​ ដែល​​​ផ្ដោ​ត​សំខាន់​លើ​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច​ ពាណិជ្ចកម្ម និង​​ដំណើរ​ការ​អភវិឌ្ឍ​អាជីវកម្ម នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា។ អេកូផេឌារ៍ ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​​សេដ្ឋកិច្ច​​សម្រាប់​ ពលរដ្ឋ​ និង​វិស័យ​ឯកជនប្រើប្រាស់ ដើម្បី​ឈាន​ដល់​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​ដ៏​ត្រឹម​ត្រូវ​ ក្នុង​ជីវភាព​ប្រចាំ​ថ្ងៃ ។យុទ្ធនាការគាំទ្រជំនួញ

  • ក្រុមអ្នកជំនួញ
  • យុទ្ធនាការរកអតិថិជន


ការកែតម្រូវ

  • អត្ថបទកែតម្រូវ
  • មតិយោបល់

បណ្តាញសង្គម