ទំនាក់ទំនង

ECOPEDIA ជាប្រព័ន្ធព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចតែមួយគត់ ដែលបង្ហាញអំពីនិន្នាការនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេស និងការចូលរួមរបស់វិស័យឯកជន នៅក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍកម្ពុជា ។ ECOPEDIA ជាមជ្ឍបណ្ឌលព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម ដែលបានបង្ហាញអំពី ឱកសាសនិងការវិនិយោគថ្មី ដោយរាប់តាំងពី ឱកាសវិនិយោគក្រុមហ៊ុនតូច ដោយរហូតការវិនិយោគ សំខាន់ៗ នៅប្រទេសកម្ពុជា ។ បន្ថែមលើនេះ ECOPEDIA យកចិត្តទុកខ្លាំង លើកម្មវិធីផ្សាយរបស់ខ្លួន ដូចជា ការប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុ ការជជែកអំពីជំនួញ ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីបង្ហាញឱកាសសម្រាប់យុវជន និងបុគ្គលសក្ដានុពល លើការវិនិយោគអាជីវកម្មថ្មី និងការបង្កើតការងារបន្ថែម លើគ្រប់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៅម្ពុជា ដូចជា កសិកម្ម ឧស្សាហកម្ម សេវាកម្ម និងលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ឌីជីថល (Digital Economy) ។


ព័ត៌មាននិងទិន្ន័យវិនិយោគសំខាន់ (Business News and Data)

ទំទាក់ទំនងមក ECOPEDIA អាចទទួលបានសេវាកម្ម ការសរសេរព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្មដែលគាំទ្រដល់យុត្តិសាស្រ្តទីផ្សារបានដូចជា៖

១. ការ​សរសេរ​ព័ត៌មាន ​ដោយ​យក​មូលដ្ឋាន​​​​​​ស្រាវជ្រាវ​អំពី​ផល​​ចំណេញ​ដល់​ក្រុមហ៊ុន​ដៃគូរ​សហការ

២. ការ​សិក្សារ​គម្រោង​ឆ្លើយ​តប ចំពោះ​ឥទ្ធិពល​មិន​ល្អ​ពី​សាធារណៈជន

៣. ការ​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ទីផ្សារ​ដ៏​សម្បូបែប​នៅ​កម្ពុជាការវិនិយោគ និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ (investors and media)

ទំនាក់ទំនងមក ECOPEDIA អាចទទួលបានព័ត៌មានច្រើន ពីក្លឹបអ្នកវិនិយោគ និងក្លឹបអ្នកសារព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច ក្នុងន័យទទួលបាន ព័ត៌មានវិនិយោគបន្ថែម និងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ដែលមានប្រសិទ្ធិភាពបំផុតនៅកម្ពុជា ។

នវានុវត្តន៍ (ការបង្កើតថ្មី) និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ Innovation and collaboration

ECOPEDIA មានសេវាកម្មផ្សាយបែបDigital ដោយផ្ដោតលើ ភាពច្នៃប្រឌិតថ្មី លើ Infographic ដែលស៊ីសង្វាក់ទៅនឹង បដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម និងអាជីវកម្មនៅកម្ពុជា ។ ការបង្កើតថ្មីនោះនឹងអាចជួយការឲ្យផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន ដៃគូរសហការ ចង់បាននិងត្រូវតាមគោលដៅ ។


អាសយដ្ឋាន

ផ្ទះលេខ ១៤៥ ផ្លូវលំ ភូមិក្បាលដំរី សង្កាត់កាកាប២ ខ័ណ្ឌ ពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ

Phone / Telegram / Whatsapp

087212926 / 070 80 2222


អំពីអេកូផេឌារ

ជា​គេហទំព័រ​ព័ត៌មាន​សេដ្ឋកិច្ច​ឈានមុខគេតែ​មួយ​គត់​ ដែល​​​ផ្ដោ​ត​សំខាន់​លើ​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច​ ពាណិជ្ចកម្ម និង​​ដំណើរ​ការ​អភវិឌ្ឍ​អាជីវកម្ម នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា។ អេកូផេឌារ៍ ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​​សេដ្ឋកិច្ច​​សម្រាប់​ ពលរដ្ឋ​ និង​វិស័យ​ឯកជនប្រើប្រាស់ ដើម្បី​ឈាន​ដល់​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​ដ៏​ត្រឹម​ត្រូវ​ ក្នុង​ជីវភាព​ប្រចាំ​ថ្ងៃ ។យុទ្ធនាការគាំទ្រជំនួញ

  • ក្រុមអ្នកជំនួញ
  • យុទ្ធនាការរកអតិថិជន


ការកែតម្រូវ

  • អត្ថបទកែតម្រូវ
  • មតិយោបល់

បណ្តាញសង្គម